Kriseven

Gode råd til hjælp her og nu

Når vi står i en pludselig opstået krise eller en situation, vi ikke kan se os ud af, så har vi brug for nogle at læne os op af. Det kan nogen gange være svært at henvende sig til dem, der er tættest på os. Heldigvis findes der hjælp udefra, som du kan gøre brug af i tilspidsede situationer. Vi gennemgår her nogle af dine muligheder.

Krisecenter

På et krisecenter kan du søge hjælp, hvis du er udsat for vold i hjemmet. Vold i hjemmet dækker ikke kun over fysisk vold, men også over følelsesmæssig vold, psykisk vold, økonomisk vold, eller cybervold. Der ligger krisecenter i alle regioner af Danmark og de har døgnåbent, så de er parate til at tage i mod dig, når som helst. Du skal ikke bestille tid for at søge hjælp hos et krisecenter.

Børnetelefonen

Børnetelefonen er en hjælpelinje for børn og unge. Her kan børn og unge ringe ind, hvis de har brug for en voksen at tale med. Det kan være om problemer i hjemmet eller i skolen. Eller personlige problemer. Børnelinjen er åben hverdage fra kl 11 – 23 og i weekenden fra kl 11 – 19.  De kan træffes på telefon 116 111.

Der findes rigtig mange hjælpelinjer derude, som du kan benytte dig af, når livet er svært. Er du vokset op i et hjem med alkohol- og eller stofmisbrug, så kan du møde ligesindede hos foreningen TUBA.  Har du været udsat for seksuelle misbrug, så har Thora Center stor erfaring med lige præcis din problemstilling og de vil være i stand til at give dig nogle brugbare værkstøjer.

Der er også hjælp at hente for dig, der udøver volden. Hjælpelinjer som Lev uden Vold, Bryd Tavsheden, Dialog mod vold og Det kriminalpræventive råd tilbyder alle hjælp til dig,  der har været voldelig mod en af dine nærmeste og som gerne vil have hjælp til at lære at handle anderledes.