Kriseven

Fakta om kærestevold

Kærestevold er desværre en stigende tendens i de helt unge forhold. Kærestevold er ikke forskellig fra partnervold. Der for forskelle vold

Hvor opstår kærestevold

Kærestevold opstår ofte på grund af manglende selvværdfølelse hos voldsudøveren. Han eller hun føler sig sikkert usikker på sig selv og det, de føler de kan tilbyde. Det kommer ofte til udtryk i form af jalousi. Måske begynder han eller hun at stille spørgsmål til, hvor du har været og hvem du har været sammen med. Måske begynder de at ville kontrollere hvem du må omgås, så du begynder at isolere dig selv.

Ofte befinder ofret sig i en situation hvor han eller hun har svært ved at sætte grænser for, hvad de vil finde sig i. Et kæresteforhold i ungdommen er som at famle sig frem og lære helt nyt territorie at kende. Har du unge mennesker i hjemmet, så er det dit ansvar at give dem nogle gode redskaber og opdragelse med i bagagen, der gør dem i stand til at vide hvor grænserne går for begge parter.

Kærestevold i tal

Kærestevold går ud over både kvinder og mænd. Der er dog en stor overvægt at kvinder, der oplever kærestevold i forhold til mænd. Specielt blandt de unge i alderen 16 – 24 år er antallet af piger højere end drenge. I 2018 var der ifølge Det Kriminalpræventive Råde 7,4 % piger eller unge kvinder og 4,8 % af drenge eller unge mænd, der havde været udsat for kærestevold og anmeldt det. Tallet er desværre i virkeligheden noget større. Procent ansatsen svare til at 10.000 kvinder og 5.500 mænd i alderen 16 – 24 år hvert år er udsat for kærestevold n opstår er, at de unge ofte stadig bor hjemme hos deres forældre. Der er hermed tale om helt unge mennesker, som har svært ved at navigere i ”voksen” følelserne og som nogen gange ikke kender grænserne for, hvad man skal finde sig i og hvad man kan tillade sig.